کاهش قدرت موتور جاروبرقی

علت کاهش قدرت موتور جاروبرقی

جاروبرقی یعنی مکش عملکرد جاروبرقی تنها در قدرت مکش آن خلاصه می‌شود زیرا کار جاروبرقی تمیزکردن سطوح است و این تمیزی توسط مکش انجام می‌شود تولید مکش در جاروبرقی توسط موتور صورت می‌پذیرد در واقع با خرابی موتور یا کاهش قدرت آن عملکرد جاروبرقی مختل می‌شود و کارایی لازم را ندارد و حتی نمی‌تواند به …

علت کاهش قدرت موتور جاروبرقی ادامه »