عملکرد جاروبرقی

آیا جاروبرقی به هوا احتیاج دارد؟

عملکرد جاروبرقی به کمک هوا جاروبرقی برای مکیدن زباله‌ها باید مکش ایجاد کند و مهم ترین عامل در شکل گیری مکش جاروبرقی ایجاد فشار هوا است یعنی فن جاروبرقی با کم کردن فشار هوای داخل جاروبرقی نسبت به فشار هوای بیرون تولید مکش می‌کند عملکرد جاروبرقی برای انجام عمل مکش علاوه بر ایجاد فشار هوا، …

آیا جاروبرقی به هوا احتیاج دارد؟ ادامه »