میکروسوئیچ درب مایکروویو

میکروسوئیچ درب مایکروویو

میکروسوئیچ درب مایکروویو به قطعه ایی گفته می شود که در مدار برق به بخصوص مدار فرمان کاربرد دارد. این قطعه  کلیدی است که توسط حرکت، فشار و ضربه ایی فیزیکی عمل می کند و موجب می شود تا جریان برق در مدار قطع و وصل شود. همچنین می توان از میکروسوئیچ که محدود کننده …

میکروسوئیچ درب مایکروویو ادامه »