سوزاندن کالری

جاروبرقی چند کالری از ما می سوزاند؟

میزان سوزاندن کالری که انسان در هر فعالیت و تحرکی می سوزاند بسته به میزان و شدت آن متفاوت می باشد. کشیدن جاروبرقی نمی‌ تواند فعالیت فان و جالبی برای ما باشد. اما در زندگی روزمره واقعاً لازم‌ الاجراست و برای نظافت و پاکیزگی نمی‌توان آن را کنار گذاشت و از آن گذشت. جاروکشی اگرچه …

جاروبرقی چند کالری از ما می سوزاند؟ ادامه »